Algemene voorwaarden

Inleiding

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transactie tussen Schoonheidssalon Skintique en een cliënt waarop Schoonheidssalon Skintique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Identiteit leverancier

Schoonheidssalon Skintique
Kennemerstraatweg 448
1851 BL Heiloo
+31 6 54 93 48 51
E-mail : info@skintique.nl

KVK : 73917745
BTW : NL002333846B33

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van webshop henriettefaroche.nl van schoonheiddsalon Skintique zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Prijzen en informatie

Alle op de website afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De verzendkosten in Nederland bedragen €5,75 tot een bedrag van €75,- boven de €75,- komen de verzendkosten voor rekening van Schoonheidssalon Skintique. Deze kosten vindt u zowel op de website terug als bij de bestelproces pagina.
De verzendkosten buiten Nederland worden berekend op de website van onze leverancier DHL. Voor actuele prijzen raadpleeg de website van de leverancier.
Schoonheidssalon Skintique is niet verantwoordelijk voor programmeer en of typefouten op de website.
Schoonheidssalon Skintique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijking ten gevolgen van beeldkwaliteit.

Betaling

Schoonheidssalon Skintique vermeld alle prijzen op de website inclusief 21% btw.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct te betalen via het betaalsysteem op onze website.

Uitvoering en levering

Bestellingen worden uitgevoerd zodra het totale orderbedrag op een van de rekening van Skintique is bijgeschreven en alle benodigde bestel- en NAW gegevens bij ons bekend zijn.
Zodra een bestelling wordt verzonden ontvangt u per mail een verzendbericht met pakketnummer zodat u via de Track & Trace functie van Dhl de status van uw pakket kunt volgen.
Wanneer een artikel onverhoopt niet op voorraad is en niet binnen 5 werkdagen alsnog geleverd kan worden ontvangt u daarover bericht en een indicatie van de verwachte leverdatum.
Schoonheidssalon Skintique raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
Herroepingsrecht
Herroepingsrecht: U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na het melden van de annulering nogmaals 14 dagen de tijd om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd kunnen worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@skintique.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Aangebroken verpakkingen kunnen niet worden teruggenomen tenzij sprake is van een ondeugdelijk product of fout van Schoonheidssalon Skintique. In dat geval zijn de verzendkosten van de retourzending voor onze rekening.

conformiteit en garantie

Schoonheidssalon Skintique staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt schoonheidssalon Skintique daarvan in kennis te stellen binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst.
Indien schoonheidssalon Skintique de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
Schoonheidssalon Skintique is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die uit het gebruik van de producten voortvloeit. Lees altijd de bijgesloten brochure of de aanwijzingen op de verpakking voordat u de producten gaat gebruiken. Indien u twijfelt of een product schade aan uw gezondheid kan toebrengen, raadpleeg dan een arts.

klachtenprocedure

Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van schoonheidssalon Skintique, dan kan hij bij schoonheidssalon Skintique, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens, Identiteit leverancier.
Schoonheidssalon Skintique geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Beautysalon Your Moments binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

Schoonheidssalon Skintique verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.